SIRE: Yukiguni No Akisamekou Go 


DAM: Hirose No Koutan Go Enshuu