DOB: 23rd of August 2018

SIRE: Fukutora No Yuukoku Go Fukutora Yamamotosou

DAM: Jikino Kensha No Moro No Kimi Go